Статут учнівського самоврядування"Геліос"

1. Навчальні положення

Розбудова національної системи освіти в Україні, її реформування зумовлюють необхідність розвитку інтелектуального, духовного і фізичного потенціалу молоді, виходу досягнень науки, техніки і культури на світовий рівень.
У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема гармонійного розвитку сучасних школярів: демократичне об'єднання учнів ХСШ № 50 " Геліос ", організація покликана вирішувати це завдання а процесі навчальної і виховної роботи.
1.1 Спілка школярів ХСШ І-ІІІ ступенів №50 - гуманістична організація учнів, яка об'єднує на основі добровільності, рівності, згоди, діє в відповідальності з Уставом Асоціації "Лідер" (1997 р.), турбується про соціальну і моральну підтримку з боку адміністрації, забезпечує координацію і взаємодію з іншими молодіжними організаціями району і міста.
1.2. Гарантом діяльності демократичного об'єднання школярів " Геліос " є адміністрація школи, спілка учнівського самоврядування.
Модель шкільної організації була створена, виходячи з проблеми трансформації традиційної системи виховання, задач забезпечення особистої і загальнозначущої діяльності учнів, де центр - особистість, яка являє собою відкриту можливість самоактуалізації.
ДОШ " Геліос " організовує свою діяльність таким чином,щоб створити умови для розвитку особистості майбутнього громадянина України, забезпечити фундамент загальнолюдських цінностей і культури підростаючого покоління.

2. Мета діяльності

Мета організації - допомогти організувати свій внутрішній світ, визначати стратегію, принципи, етапи цієї роботи, де центральну роль відвести мотивам, які забезпечують зростання конструктивного начала особистості і забезпечує виховання на основі змістовних можливостей гуманістичної психології.
Вся основна робота школи підпорядкована програмі "Культурологічної освіти і виховання учнів на традиціях народів, які проживають в Україні", тому шкільна організація ставить перед своїми членами наступні завдання:
- вивчати загальні питання культурології, проблеми регіональних та національних культур, працювати в підрозділах "Центру культури народів", який координує цю роботу, брати участь у роботі "Музею діалогу культур";
- створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку школярів;
- розробляти і впроваджувати з метою вдосконалення нових технологій шкільного самоврядування; виховувати національно-свідомих громадян України; надавати можливості кожному члену об'єднання реалізувати власні творчі здібності на терені культурології, естетичної, фізичної, інтелектуальної, наукової діяльності;
- створювати разом з культурно-просвітницькими організаціями міста програм "Культурологічної освіти школярів", здійснювати власну просвітницьку діяльність.

3. Принципи діяльності


3.1 ДОШ "Геліос" ХСШ №50 керується принципами добровільності, гуманізму і демократизму, науковості, індивідуалізації та диференціації, культуровідповідності (врахування менталітету особистості), єдності інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку, системності, творчої активності та ініціативи.
3.2 У рамках ДОШ дозволяється будь-яка діяльність, крім тієї,що шкодить людині, суспільству, природі, гармонії Всесвіту.
3.3 Організація школярів не підпорядковується і не належить до жодної політичної структури і не втручається в політичні конфлікти.

4. Основа ДОШ "Геліос"


Основу ДОШ "Геліос" ХСШ №50 складають класні угрупування учнів, яких об'єднує спільність інтересів, справ, турбота одне про одного.
Первинний колектив може мати свої закони, традиції, звичаї, якими не обмежує, а творчо розвиває дане положення.

5. Самоврядування в об'єднанні школярів

Вищим органом самоврядування в об'єднанні є збори.
Збори виробляють програму діяльності, підводять підсумки роботи, заслуговують звіти її членів, обирають в інші органи управління.
Збори відкритим голосуванням обирають голову організації, координаційний центр, до складу якого входять рада керівників та класні виконавчі ради, а також інших відповідальних за певну ділянку роботи.
Загальні збори діють за потребою і складаються не менше двох разів на півріччя.
Певні класні організації мають свою структуру діяльності, яка діє згідно з даним положенням.

6. Координаційним центром ДОШ "Геліос"

є конференція, яка складається один (за необхідністю два) рази на рік.
6.1 Делегатами конференції можуть бути учні, обрані відкритим голосуванням на класних зборах.
6.2 До складу делегатів входять класні керівники.
6.3 Конференція:
- приймає рішення про зміну в Положенні;
- вирішує питання щодо затвердження програмних документів діяльності;
- заслуховує звіти класних рад;
- приймає орієнтовані програми діяльності класних об'єднань;
- затверджує керівний склад організації школи (на чолі з головою).

7. Організація та зміст роботи

Основні завдання:
- виховання школярів на засадах загальнолюдської гуманістичної моралі;
- формування національної самосвідомості;
- формування духовної культури, зумовлюваної традиціями культур слов'янських народів;
- розвиток високого рівня мовної культури;
- розвиток в учнів почуття відповідальності за забезпечення національних традицій, звичаїв, культурних надбань, реалізація ідеї "діалогу культур";
- забезпечення умов для самореалізації здібностей, обдарувань і прихильностей школярів;
- поглиблення культурно-творчого потенціалу діяльності членів організації та визначення їх цінних координат;
- філософсько-світоглядна підготовка учнів, як основа у визначенні власної програми життя.

8. Характеристика виховних моделей шкільної організації "Геліос"

Центр культури народів - головна ланка у структурі національного виховання, яка спирається на традиції культурологічного виховання школярів і на ідею "діалогу культур".
"Школа самовдосконалення" - естетичний напрямок, ставить таку мету: виховання людей, здатних правильно розуміти прекрасне і жити за законами краси. Тому естетична діяльність - важливий компонент змісту естетичної культури особистості, яка спрямована на:
- організацію творчих здібностей особистості в галузі музики, образотворчого мистецтва, літератури, театральних, хореографічних занять, уяви, образного мислення, фантазії;
- пропаганду мистецтва, естетичних ідеалів (концертна, лекторська діяльність та інше);
- самоосвіту та самовиховання з метою духовно-естетичного збагачення особистості.

9. Соціально-психологічне забезпечення програми організації:

- розробка пакету документів (тести, анкети, устави, програми колективів, тощо) з метою систематизації роботи;
- створення банку даних із змістом роботи кожного підрозділу організації;
- розробка і впровадження нових виховних програм;
- організація індивідуальної і диференційованої роботи з лідерами груп та керівниками організації;
- набуття навичок як лідера, так і виконавця, а також навичок спілкування на продуктивному рівні;
- формування навичок творчого саморозвитку.

10. Науково-методичне забезпечення програми організації:

- удосконалення моделі "Геліос", його структурних підрозділів на основі результатів психолого-педагогічних досліджень і задач районної дитячої організації "Лідер ХХІ";
- узгодження програм факультативів та спецкурсів як основного змісту інтелектуального розвитку;
- повне використання можливостей кабінетної системи як науково-методичного центру вивчення окремих дисциплін;
- інформаційне забезпечення (радіо, газета), - широке використання засобів масової інформації у поширенні результатів роботи;
- проведення психолого-педагогічного аналізу роботи організації, вивчення перспектив.

11. Взаємозв'язки демократичного об'єднання школярів "Геліос"


11.1 ДОШ отримує допомогу і підтримку районного відділу освіти, співпрацює в тісному контакті з учителями і батьками.
11.2 ДОШ контактує з різними самодіяльними дитячими та юнацькими організаціями та рухами.
11.3 ДОШ в особі його ради може бути колективним членом прогресивних дитячих рухів і об'єднань, що не порушують Статут організації.

12. Матеріальна база


Об'єднання школярів "Геліос" має право користуватись спортивним залом, має право користуватись приміщеннями школи для проведення поточної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 198

Новини

Календар

Попередня Листопад 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930